O CZYM JEST PROJEKT?

„PAN SPRZĄTALSKI” jest projektem edukacyjnym dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych na temat właściwego pozbywania się odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Główna postać projektu, dbający o przyrodę i lubiący porządek Pan Sprzątalski, przybliża dzieciom tematykę RECYKLINGU, selektywnego wyrzucania zużytych lub niepotrzebnych rzeczy oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego zachowań.

Oglądając perypetie Pana Sprzątalskiego, dzieci poznają ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW, odkrywają metody ponownego wykorzystywania przedmiotów nadających się do recyklingu, a przy okazji zastanawiają się CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY MNIEJ ŚMIECIĆ.

Uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, realizowanych w oparciu o scenariusz zajęć projektu „PAN SPRZĄTALSKI”, uczniowie przekonują się, że systematyczne dbanie o przyrodę wcale nie jest takie trudne! Co więcej, oddzielanie odpadów do osobnych pojemników i przekazywanie ich do recyklingu, pozwala zaoszczędzić wiele niezbędnych do życia zasobów naturalnych.

Każdą edycję projektu kończy konkurs ekologiczny. Pan Sprzątalski zaprasza uczestników projektu do zabawy plastycznej, podczas której zużyty kubeczek, pusty słoiczek, przeczytana gazeta oraz wiele innych zużytych przedmiotów przestają być czymś bezużytecznym i kłopotliwym. W szranki o nagrodę za najlepszą pracę konkursową, mogą stanąć wszyscy uczestnicy, którzy mają ciekawy pomysł na to, ABY NADAĆ ODPADOM NOWE ZNACZENIE ORAZ WYJĄTKOWĄ WARTOŚĆ.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Głównym celem projektu „PAN SPRZĄTALSKI” jest kształtowanie ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ dzieci w zakresie przyjaznych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań związanych z metodami pozbywania się odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

WIEDZA O ODPADACH

Atrakcyjnie opracowane i sprawdzone merytorycznie materiały edukacyjne, dostarczają wiele praktycznych wskazówek na temat zasad segregowania odpadów, metod ich przetwarzania oraz dalszego wykorzystywania.  

Starannie dobrana metodologia wyjaśnia dzieciom co kryje się pod takimi pojęciami jak: recykling, zasoby naturalne, ochrona środowiska naturalnego czy ekologia.

POSTAWA WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie zdobywają nie tylko przydatne informacje na temat sposobów postępowania z odpadami, ale także starają się znaleźć najlepsze rozwiązania, dzięki którym w codziennych sytuacjach mogą ograniczać ilość powstających odpadów.

Angażujące ćwiczenia i konkursy ekologiczne dostarczają z jednej strony rozrywki i zabawy, z drugiej - są praktycznym sprawdzianem świadomości uczniów, gotowych do podejmowania właściwych i przyjaznych dla środowiska naturalnego decyzji.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie edukacyjnym pt.: „PAN SPRZĄTALSKI” zapraszamy szczególnie:

    uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych,

    dzieci z klas przedszkolnych,

    wychowawców nauczania wczesnoszkolnego.

Uwaga. Aby wziąć udział w projekcie, należy sprawdzić w jakim województwie odbywa się aktualna edycja projektu oraz przesłać prawidłowo wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA KLASY. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

JAK REALIZOWANY JEST PROJEKT?

Uczestnictwo w projekcie „PAN SPRZĄTALSKI” zakłada dwa rodzaje aktywności jego uczestników:

  obecność uczniów na ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH realizowanych przez nauczyciela w oparciu o Pakiet Edukacyjny Pana Sprzątalskiego,

    udział uczestników projektu w KONKURSIE EKOLOGICZNYM organizowanym w ramach poszczególnych edycji projektu.

Uwaga. Uczestnicy projektu „PAN SPZĄTALSKI” nie są zobowiązani do udziału w obu formach aktywności. Konkurs ekologiczny jest częścią obligatoryjną i jest przeznaczony jedynie dla uczestników zainteresowanych jego tematyką i chętnych do wzięcia aktywnego udziału w zabawie.

Po przesłaniu FORMULARZA ZGŁOSZENIA KLASY oraz pozytywnym zakwalifikowaniu do projektu, nauczyciel zgłaszający klasę otrzymuje materiały edukacyjne, niezbędne do przeprowadzenia lekcji w oparciu PAKIET EDUKACYJNY PANA SPRZĄTALSKIEGO.

CO ZAWIERA PAKIET EDUKACYJNY PANA SPRZĄTALSKIEGO?

MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE ONLINE (cz.1)

Wychowawcy klas zakwalifikowanych do projektu, otrzymają login i hasło niezbędne do zalogowania się na stronie https://www.pansprzatalski.pl/zaloguj-sie.html oraz pobrania w wersji elektronicznej następujących materiałów:

    scenariusz zajęć

    karty pracy

    film animowany

    malowanki

MATERIAŁY DRUKOWANE (cz.2)

    książeczki edukacyjne z ćwiczeniami dla dzieci*

    plakat edukacyjny do konkursu ekologicznego


* po wyczerpaniu nakładu książeczki udostępniane są w wersji elektronicznej