DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie edukacyjnym pt.: „PAN SPRZĄTALSKI” zapraszamy:

  • uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,
  • dzieci z klas przedszkolnych,
  • wychowawców nauczania wczesnoszkolnego.

JAK ZGŁOSIĆ KLASĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

  Sprawdź na mapce, gdzie odbywa się VIII edycja projektu „PAN SPRZĄTALSKI” w roku szkolnym 2020/2021.

Regulamin udziału w Projekcie dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży.

legenda - aktualne akcje - zrealizowane akcje