VIII EDYCJA

Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży

zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym pt.:

MAŁY UPCYKLING Z PANEM SPRZĄTALSKIM

Czy odpady mogą być czymś więcej niż tylko niepotrzebnymi przedmiotami? Czy z zużytego opakowania, kartki papieru lub fragmentu tekturki może powstać coś nowego, zaskakującego swą oryginalnością i formą?

Uczestników VIII edycji projektu Pan Sprzatalski zapraszamy do konkursu plastycznego, w którym zużyte przedmioty z papieru i tektury staną się znów potrzebne i użyteczne! Na najciekawsze prace wykonane metodą upcyklingu czekają atrakcyjne nagrody!

Do kogo skierowany jest konkurs?

  • W rywalizacji ZESPOŁOWEJ mogą uczestniczyć klasy 1-3 zgłoszone do projektu.
  • W rywalizacji INDYWIDUALNEJ mogą wziąć udział uczniowie z klas 4-8 zgłoszonych do projektu.

Jaki jest cel konkursu?

Wzrastająca każdego roku ilość odpadów oraz liczne zagrożenia z nimi związane powodują, iż poprzez Mały Upcykling z Panem Sprzątalskim chcemy zwiększać świadomość ekologiczną dotyczącą możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów.

Jednym ze sposobów ograniczania ilości zbędnych lub niepotrzebnych przedmiotów jest wielokrotne wykorzystywanie niektórych produktów lub nadawanie im nowego znaczenia lub wartości.

Co będzie przedmiotem oceny?

Jury konkursu oceni prace plastyczne prezentujące sposoby ponownego wykorzystania odpadów z papieru i tektury w celu stworzenia przedmiotów:

a) użytecznych, mających zastosowanie w życiu codziennym lub

b) wartościowych ze względu na swoją estetykę lub kreatywną formę wykorzystania odpadów.

 

Jak i do kiedy można zgłaszać prace konkursowe?

Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: pansprzatalski@biosystem.pl do 16 listopada 2020 roku.

  • Prace indywidualne powinny zostać oznaczone imieniem i nazwiskiem autora ze wskazaniem klasy i szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  • Prace zespołowe powinny zawierać oznaczenie klasy oraz szkoły.

Organizator konkursu:

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA

Partnerzy:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży
  • Biosystem SA

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Wróć