V EDYCJA

Organizatorzy i Partnerzy V edycji projektu „Pan Sprzątalski”

zapraszają do udziału w konkursie ekologicznym pt.:

ODPADOWE, POMYSŁOWE I NA NOWO WARTOŚCIOWE

konkurs ZESPOŁOWY na najciekawszą pracę plastyczną wykonaną z odpadów

Adresaci:

  • Uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych z gminy Iwierzyce (woj. podkarpackie)

Cel:

  • Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów na temat korzyści wynikających z ponownego wykorzystywania odpadów.

Wytyczne do konkursu:

  • Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną, wykorzystując wybrane odpady i inne niepotrzebne przedmioty oraz nadając im nowe znaczenie i wartość.
  • Prace konkursowe można wykonywać dowolną techniką plastyczną, jednak materiałem, z którego zostaną wykonane, powinny być w przeważającej części odpady.

Termin oddawania prac:

 

Szczegółowy regulamin V edycji projektu Pan Sprzątalski.

Wróć